Welkom bij Open4YourBusiness !

Open4YourBusiness helpt kleine ondernemingen met automatisering en informatisering op basis van OpenSourceSoftware.

Door het toepassen van OpenSourceSoftware in uw bedrijf brengt u de kosten van uw informatievoorziening omlaag. Niet alleen omdat voor OpenSourceSoftware geen licentiekosten hoeven te worden betaald .
OpenSourceSoftware geeft u keuzevrijheid bij invulling van andere softwarefuncties, omdat OpenSourceSoftware werkt met open uitwisselings- en aansluitings-standaarden. U bent dus niet vastgeketend aan èèn softwareleverancier die beperkingen oplegt aan de softwareaansluiting.
Bovendien stelt OpenSourceSoftware minder zware eisen aan de hardware, waardoor deze veel langer mee kan binnen uw bedrijf.

Open4YourBusiness heeft zich in de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in het toepassen van OpenSourceSoftware voor elke automatiseringsfunctie die binnen een kleine onderneming wordt gebruikt, en biedt daardoor alternatieven voor al uw huidige gesloten, commerciële, softwaretoepassingen.

Wat is Open Source Software

OpenSourceSoftware is computerprogrammatuur waarvan de broncode en bepaalde andere rechten, die normaal alleen voor copyrighthouders beschikbaar zijn, worden vrijgegeven. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen en daarmee te verbeteren. De ontwikkeling van OpenSourceSoftware komt vaak tot stand op publiekelijke en gemeenschappelijke wijze, door samen-werking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.

Bij de meeste commerciële software is de broncode bedrijfsgeheim / eigendomscode: de gebruiker 'koopt' of 'huurt' een programma en gebruikt dat. Indien de software aangepast moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Meestal moet men namelijk naar de leverancier van de originele software om de executable aan te passen. Dit noemt men maatwerk. OpenSourceSoftware voorkomt de vendor lock-in van een enkele softwareproducent. OpenSourceSoftware geeft de vrijheid om eenvoudig van software te wisselen als de producent stopt met de verkoop, de prijs voor het product verhoogt, veranderingen aan de software aanbrengt of veranderingen in de licenties van de software doorvoert naar een minder acceptabele vorm.        (Bron: WikiPedia)

Wat kan Open4YourBusiness voor u betekenen ?

Open4YourBusiness kan u helpen bij uw keuze voor een duurzame, kosteneffectieve inrichting van de informatievoorziening binnen uw bedrijf, op alle gebieden, op basis van een OpenSource invulling.

Open4YourBusiness kan u ook helpen bij het daadwerkelijk inrichten van deze informatievoorziening, inclusief de migratie vanuit uw huidige (gesloten) software.

U betaalt Open4YourBusiness alleen voor inbreng van gedegen kennis en ervaring, op basis van een afgespoken, redelijk uurtarief, of op basis van een vooraf overeengekomen projectprijs.